Az oldal a következő címen található: http://libitina.hu/kapcsolat/eleinktol/

 

Eleinktől fogva

Cégalapítás

1900 Bajnán megszületett a Petrovics család tizennyolcadik gyermekeként a cégalapító Lőrinc.

1918 Szülőfalujában cséplőgépek bérlésével megkezdte vállalkozását, amit bővített egy vegyeskereskedés megnyitásával. Egy évvel később már saját autóval rendelkezett. Hamarosan temetkezési vállalkozásba is fogott.

1933 A bajnai cég vezetését rábízta testvérére és Tatára jött, ahol a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épületében beindította a Petrovics Dísztemetkezési Vállalatát.

1937-ben megvette a jelenlegi telephelyet a Hajdú utcában. Itt teljes modernizálást és gépesítést hajtott végre (keret-, és szalagfűrész, gyalugép, lemezhajlító, présgép, hímző és varrógépek, művirágkészítő gép, stb.) Még saját öntőműhelye is volt. Jó érzékkel felismerte, hogy a hatékonyság és a cég működési biztonsága a teljes körű szolgáltatásban rejlik. Ezért minden alapvető cikket maga állított elő.

A folyamatos fejlesztés mellett további kirendeltségeket is hozott létre: Kisbéren, Komáromban, Nagyigmándon, Bajnán, Nyergesújfalun és Esztergomban. Gyakorlatilag az egész megyét behálózó céggé fejlesztette vállalatát.

A kegyeleti szállítást már akkoriban is autóval biztosította. Szertartásokhoz, igény szerint üveges hintót is használt. Vidéki házaknál a ravatali díszítést fényét akkumulátorral működő villanyárammal biztosította.

Hosszú időn át a cégnél dolgozott a család minden tagja: felesége Margit néni, lánya Manci, veje Dobos János, és időnként még a fia is. Bár nem tanult modern vezetéselméletet, mégis ösztönösen alkalmazta a szoros emberi kapcsolatok cégépítő előnyeit.

1952 A virágzó cég a „felszabadító új rendszer", az államosítás áldozata lett. Érthető módon felszerelései, kirendeltségei képezték a Komárom Megyei Temetkezési Vállalat alapját. Ugyanakkor, a mai napig, mint fogalom él tovább a Petrovics név.

Lőrinc és veje János 1959-ig az államosított vállalatnál dolgozhattak. Később Lőrincet nyugdíjazták, János pedig a bányánál tudott elhelyezkedni. A két asszony virágüzletet nyithatott a kapualjban, amit a férjek támogatásával halálukig folytattak.

 


 

Újrakezdés

Dobos János, mint az alapító Petrovics Lőrinc unokája éppen az államosítás évében születtem. Mint gyermek sajátítottam el a szakma fogásait. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem, majd Budapesten a Közlekedési Főiskola forgalmi és kereskedelmi szakán szereztem diplomát. A VOLÁN-nál dolgoztam csoportvezetőként.

1978 Édesanyám korai halála a negyedik félévben egyetemi tanulmányaim befejezésére kényszerített. Ekkor váltottam ki az ipart és vettem át a koszorúkötő üzletet, amelyet még ma is vezetek.

1990 Nemcsak az ország, hanem cégünk újjászületésének, az ősi Petrovics Dísztemetkezési Vállalat jogutódjának megalapítása, és a működés megszervezésének időpontja. Tevékenységünk alapvetően a kegyeleti szolgáltatásokra, temetőfenntartás- és üzemeltetésre, valamint koszorú kötészetre terjed ki .

Ifj. Dobos János a Soproni Faipari Technikumban érettségizetem. Szakdolgozatomat a koporsódíszítésről írtam. Ezt követően pénzügyi közgazdász diplomát szerezetem a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján. Tanulmányaim közben pályáztuk meg az Oroszlány város temetőinek üzemeltetését. Itt, mint irodavezető kezdtem dolgozni. Tudásomnak és emberi értékeimnek legjavát törekszem adni a nehéz élethelyzetbe került gyászolók és a sírjaikat gondosan ápoló oroszlányi és környékbeli emberek javára. Meggyőződésem, hogy ezzel szolgálom a legjobban elődeim és cégünk jó hírnevét.

1992 Rövidesen megbízást kaptunk a tóvárosi Kapucinus rendháztól temetőjük üzemeltetésére. Ezt követte a Tata Város Önkormányzatának pályázat útján elnyert megbízása, amelynek keretében üzemeltetjük az Új Köztemetőt.

1996-ban megnyertük Oroszlány város temetőinek üzemeltetését is. Azóta működési területünk Tata, Tatabánya, Oroszlány és a környező települések.

2000 A Millennium és az európai csatlakozás szellemében, saját elhatározásra szolgáltatásainkat olyan minőségi szintre emeltük, hogy kegyeleti szolgáltató és koszorúkötő vállalkozóként, elsőnek az országban szereztünk nemzetközi minőségügyi diplomát – ISO 9002 tanúsítást.

2003-ban úgy döntöttünk, hogy 70 év után egy új, színvonalasabb temetkezési irodát építünk a meglévő telephely tőszomszédságában. Ugyanebben az évben sikeresen auditáltuk cégünket egy fejlettebb, és teljesebb követelményeket igénylő MSZ. EN. ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszerbe.

  

Mindemellett megnyitottuk virág-nagykereskedésünket, ami azóta mindig friss áruval, és nagy választékkal szolgálja ki a környékbeli virágboltokat.