Az oldal a következő címen található: http://libitina.hu/kapcsolat/eleinktol/

 

Eleinktől fogva

Cégalapítás

1900 Bajnán megszületett a Petrovics család tizennyolcadik gyermekeként a cégalapító Lőrinc.

1918 Szülőfalujában cséplőgépek bérlésével megkezdte vállalkozását, amit bővített egy vegyeskereskedés megnyitásával. Egy évvel később már saját autóval rendelkezett. Hamarosan temetkezési vállalkozásba is fogott.

1933 A bajnai cég vezetését rábízta testvérére és Tatára jött, ahol a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épületében beindította a Petrovics Dísztemetkezési Vállalatát.

1937-ben megvette a jelenlegi telephelyet a Hajdú utcában. Itt teljes modernizálást és gépesítést hajtott végre (keret-, és szalagfűrész, gyalugép, lemezhajlító, présgép, hímző és varrógépek, művirágkészítő gép, stb.) Még saját öntőműhelye is volt. Jó érzékkel felismerte, hogy a hatékonyság és a cég működési biztonsága a teljes körű szolgáltatásban rejlik. Ezért minden alapvető cikket maga állított elő.

A folyamatos fejlesztés mellett további kirendeltségeket is hozott létre: Kisbéren, Komáromban, Nagyigmándon, Bajnán, Nyergesújfalun és Esztergomban. Gyakorlatilag az egész megyét behálózó céggé fejlesztette vállalatát.

A kegyeleti szállítást már akkoriban is autóval biztosította. Szertartásokhoz, igény szerint üveges hintót is használt. Vidéki házaknál a ravatali díszítést fényét akkumulátorral működő villanyárammal biztosította.

Hosszú időn át a cégnél dolgozott a család minden tagja: felesége Margit néni, lánya Manci, veje Dobos János, és időnként még a fia is. Bár nem tanult modern vezetéselméletet, mégis ösztönösen alkalmazta a szoros emberi kapcsolatok cégépítő előnyeit.

1952 A virágzó cég a „felszabadító új rendszer", az államosítás áldozata lett. Érthető módon felszerelései, kirendeltségei képezték a Komárom Megyei Temetkezési Vállalat alapját. Ugyanakkor, a mai napig, mint fogalom él tovább a Petrovics név.

Lőrinc és veje János 1959-ig az államosított vállalatnál dolgozhattak. Később Lőrincet nyugdíjazták, János pedig a bányánál tudott elhelyezkedni. A két asszony virágüzletet nyithatott a kapualjban, amit a férjek támogatásával halálukig folytattak.

 


 

Újrakezdés

Dobos János, mint az alapító Petrovics Lőrinc unokája éppen az államosítás évében születtem. Mint gyermek sajátítottam el a szakma fogásait. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem, majd Budapesten a Közlekedési Főiskola forgalmi és kereskedelmi szakán szereztem diplomát. A VOLÁN-nál dolgoztam csoportvezetőként.

1978 Édesanyám korai halála a negyedik félévben egyetemi tanulmányaim befejezésére kényszerített. Ekkor váltottam ki az ipart és vettem át a koszorúkötő üzletet, amelyet még ma is vezetek.

1990 Nemcsak az ország, hanem cégünk újjászületésének, az ősi Petrovics Dísztemetkezési Vállalat jogutódjának megalapítása, és a működés megszervezésének időpontja. Tevékenységünk alapvetően a kegyeleti szolgáltatásokra, temetőfenntartás- és üzemeltetésre, valamint koszorú kötészetre terjed ki .

Ifj. Dobos János a Soproni Faipari Technikumban érettségizetem. Szakdolgozatomat a koporsódíszítésről írtam. Ezt követően pénzügyi közgazdász diplomát szerezetem a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján. Tanulmányaim közben pályáztuk meg az Oroszlány város temetőinek üzemeltetését. Itt, mint irodavezető kezdtem dolgozni. Tudásomnak és emberi értékeimnek legjavát törekszem adni a nehéz élethelyzetbe került gyászolók és a sírjaikat gondosan ápoló oroszlányi és környékbeli emberek javára. Meggyőződésem, hogy ezzel szolgálom a legjobban elődeim és cégünk jó hírnevét.

Dobos Tamás a mezőgazdasági technikum elvégzése után szereztem diplomát a kecskeméti Kertészeti Főiskolán. Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a temető- kertészetre és a temető fenntartásra. Szeretném, ha jó érzéssel járnának a temetőlátogatók parkosított sírkertjeinkben. Cégünket képviselem a Temető Kertészek és Temető Fenntartók Egyesületében, és számos díjat nyertem virágkötő versenyeken. Célom megéreztetni az emberekkel, hogy az élet minden helyzetében esztétikai élményt nyújthatnak az ízlésesen megválasztott és előkészített növények.

1992 Rövidesen megbízást kaptunk a tóvárosi Kapucinus rendháztól temetőjük üzemeltetésére. Ezt követte a Tata Város Önkormányzatának pályázat útján elnyert megbízása, amelynek keretében üzemeltetjük az Új Köztemetőt.

1996-ban megnyertük Oroszlány város temetőinek üzemeltetését is. Azóta működési területünk Tata, Tatabánya, Oroszlány és a környező települések.

2000 A Millennium és az európai csatlakozás szellemében, saját elhatározásra szolgáltatásainkat olyan minőségi szintre emeltük, hogy kegyeleti szolgáltató és koszorúkötő vállalkozóként, elsőnek az országban szereztünk nemzetközi minőségügyi diplomát – ISO 9002 tanúsítást.

2003-ban úgy döntöttünk, hogy 70 év után egy új, színvonalasabb temetkezési irodát építünk a meglévő telephely tőszomszédságában. Ugyanebben az évben sikeresen auditáltuk cégünket egy fejlettebb, és teljesebb követelményeket igénylő MSZ. EN. ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszerbe.

  

Mindemellett megnyitottuk virág-nagykereskedésünket, ami azóta mindig friss áruval, és nagy választékkal szolgálja ki a környékbeli virágboltokat.